Regulamin sklepu

Lista podzespołów i urządzeń na naszych stronach WWW ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, nie przedstawia również aktualnych cen ani stanów magazynowych. MILEX nie odpowiada za kompletność, dokładność ani sposób wykorzystania informacji zamieszczonych na stronach. Firma MILEX nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe działanie witryny internetowej, za przerwy w jej dostępności ani za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu do strony czy z niej korzystania.

RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W trosce o Państwa dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia dotyczącego RODO informujemy że:
• Administratorem Państwa danych osobowych jest MILEX Miłosz Stefków ul. Wałbrzyska 39/6, 52-314 Wrocław, Regon 930578288, NIP 899-010-12-52, tel. 713337000, e-mal: milex@milexele.com.pl
• dane będą przetwarzane w celu przesyłania ofert handlowych i informacji marketingowych, wykonania łączących nas zleceń lub umów, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a po wykonaniu umowy również w celach archiwalnych na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu umowy wynikających np. z rękojmi sprzedanych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz na potrzeby prowadzenia i przechowywania dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
• Firma będzie przetwarzała pozyskane od Państwa dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP), dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mailowy).
• Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji usług handlowych, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne i informatyczne (dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do prowadzenia Sklepu Internetowego oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej). Państwa dane osobowe przekazujemy wymienionym podmiotom jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania określonego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. Dane osobowe mogą zostać ujawnione sądom lub urzędom w zakresie określonym prawem.
• W związku z przetwarzaniem przez MILEX danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
- usunięcia, sprostowania lub ograniczania przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych do innego administratora,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- cofnięcia zgody w przypadku, gdy Firma będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
- Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

W celu realizacji powyższych uprawnień można się kontaktować z Administratorem przez przesłanie stosownej wiadomości pocztą tradycyjną, faksem pod nr 713337633 lub pocztą elektroniczną na adres milex@milexele.com.pl

Wróć

Kontakt z nami...

MILEX
Wrocław

tel: 71 333 70 00
kom: 500 000 774
fax: 71 333 76 33
milex@milexele.com.pl

Twój adres IP to: 34.239.151.124
Copyright © 2024 Sklepy internetowe Zen Cart PL™